Asunnon varainsiirtovero

Asunnon varainsiirtovero on vero, jota maksetaan, kun asunto-osakkeen tai kiinteistön omistusoikeus luovutetaan toiselle henkilölle. Usein veron maksaa asunnon ostaja. Kiinteistön varainsiirtoveron suuruus on 3 % kiinteistön hinnasta. Asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeista 1,5 %. Veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos sen suuruudeksi jäisi alle 10 euroa.

Varainsiirtoveroa maksetaan kiinteistöjen lisäksi myös arvopapereista (1,5 %, paitsi pörssilistatut).

Lainhuudon hakeminen ja vuokraoikeuden kirjaaminen

Varainsiirtovero on maksettava viimeistään 6 kuukautta luovutussopimuksen tekemisestä ja ennen kuin lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista haetaan. Lainhuutoa hakiessa hakijan on pystyttävä todistamaan, että varainsiirtovero on maksettu.

Varainsiirtoa veroa voidaan korottaa 20 prosentilla kuuden kuukauden välein, jos kiinteistön ostaja ei ole hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista ajoissa. Veroa ei kuitenkaan voida korottaa yli kaksinkertaiseksi alkuperäisestä verosta. Vaikka henkilö olisikin maksanut varainsiirtoveron ajoissa, mutta ei ole hakenut lainhuutoa tai kirjaamista, hän joutuu maksamaan korvauksen.

Varainsiirtoveron suuruus

Varainsiirtovero on tällä hetkellä asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeista 1,5 % (1.1.2024 alkaen). Kiinteistön hinnasta (ei asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö muotoinen) varainsiirtovero on 3,0 % (1.1.2024 alkaen).

Listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeista varainsiirtovero on 1,5 %. Tätä ei tule sotkea asunto-osakeyhtiön osakkeiden varainsiirtoveroon mikä on edellä mainittu 1,5 %.

Ensiasunnon ostajan oikeudet

Ensiasunnon ostaja maksaa 1.1.2024 alkaen saman varainsiirtoveron kuin muut asunnon- tai kiinteistönostajat.

Ensiasunnon ostaja oli vapautettu varainsiirtoverosta tätä ennen, jos hän täytti nämä ehdot:

  • hän ei ole omistanut aiemmin asunnosta vähintään 50 prosenttia
  • hän omistaa ostettavasta asunnosta vähintään 50 prosenttia
  • hän on ostohetkellä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 40-vuotias
  • hän ostaa asunnon omaan käyttöönsä ja muuttaa siihen 6 kk kuluessa ostohetkestä

Varainsiirtoveroilmoitus tuli kuitenkin silti tehdä, vaikka varainsiirtoveroa ei tarvitsisi maksaakaan ensiasunnon oston yhteydessä. Tämä oli syytä huomioida ja varmistaa asuntokaupan tai kiinteistökaupan yhteydessä.