Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainasta maksettu korkoa saa vähentää verotuksessa. Korkojen vähentäminen riippuu siitä, minkälaisessa käytössä olevan asunnon lainasta on kyse. Asuntolainan korot voidaan vähentää, jos laina on otettu vakituisen asunnon hankkimista tai peruskorjausta varten.

Asunto voi olla omakotitalo tai asuinhuoneisto ja asunnosta voi hankkia omistukseensa myös vain osan, jolloin loppuosa rahoitetaan jollain toisella keinolla. Tällaisessa tapauksessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että asuntolainan korkovähennyksen voi tehdä vain omasta velasta maksetuista koroista.

Osaomistusasunnossa, jossa on hankittu osa asuntoon oikeuttavista osakkeista, velan korot voi vähentää asuntolainan korkovähennyksenä. Vuokraan mahdollisesti sisältyvää korkoa taas ei voi vähentää. Asumisoikeusasunnossa asunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu ja peritään käyttövastiketta. Tällöin velan korot on myös mahdollista vähentää asuntolainan korkovähennyksenä.

Asuntolainan korkovähennys on muuttunut viime vuosien aikana vuosittain. Vuoteen 2011 asti vähennettiin 100 % koroista. Vuonna 2012 korkoja saattoi vähentää 85 %, vuonna 2013 vähennys oli 80 %. , vuonna 2014 75%, vuonna 2016 55 %.

Vuonna 2017 asuntolainan korkovähennys on 45 % koroista.
Vuonna 2018 asuntolainan korkovähennys on 35 % koroista.
Vuonna 2019 asuntolainan korkovähennys on 25 % koroista.

Vuodesta 2020 lähtien korkovähennyksen suuruus on avoinna. On myös spekuloitu, että korkovähennys poistuu mahdollisesti kokonaan tämän jälkeen heti tai mahdollisesti asteittain.

Asuntolainan korkovähennyksen laskeminen

Vakituisen asunnon korkokulut, eli vuonna 2014 mainittu 75 %, vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, joita voivat olla esimerkiksi vuokratulot. Jos näitä pääomatuloja ei ole, vähennetään 30 % koroista ansiotulojen veroista.

Ensimmäistä asuntoa varten otetun lainan korkojen kohdalla toimitaan muuten samoin, mutta ansiotulojen veroista vähennetään 32 %, jos pääomatuloja ei ole. Tämän 2 %:n korotuksen voi saada enintään yhdeksältä vuodelta.

Jos pääomatuloja ei ole, lasketaan asuntolainan korkohyvitys alijäämähyvityksenä, mikä on kaikkein yleisin tapa. Jos esimerkiksi asuntolainan korot ovat yhteensä 2000 euroa, niistä vähennyskelpoisia on 75 % eli 1500 euroa. Alijäämähyvitys saadaan, kun kerrotaan palkkatulojen verovähennyksen 30 % vähennyskelpoisten korkojen määrällä, eli tässä tapauksessa 1500 eurolla.

30 % x 1500e = 450 euroa.

Tämä summa vähennetään siis palkkatulojen veroista. Kun tämä vähennys otetaan huomioon, 2000 euron koroista jää maksettavaksi 2000 – 450, eli 1550 euroa. Alijäämähyvityksestä saatu hyöty on siis 22,5 % koroista.

Vähennettiin asuntolainan korko sitten pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä ansiotuloista, asuntolainan korkovähennyksestä saatu hyöty on yhtä suuri.