Asuntolainan korkovähennys

Oman asunnon asuntolainasta maksetusta korosta sai osan vähentää verotuksessa. Korkojen vähentäminen riippui siitä, minkälaisessa käytössä olevan asunnon lainasta on kyse. Asuntolainan korot pystyi vähentämään, jos laina on otettu vakituisen asunnon hankkimista tai peruskorjausta varten. Asuntolainan korkovähennys poistui vuodesta 2023 alkaen, kun kyse on omasta asunnosta. Sijoitusasunnoissa asuntolainan korkovähennyksen voi yhä tehdä.

Asunto voi olla omakotitalo tai asuinhuoneisto ja asunnosta voi hankkia omistukseensa myös vain osan, jolloin loppuosa rahoitetaan jollain toisella keinolla. Tällaisessa tapauksessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että asuntolainan korkovähennyksen pystyi tekemään vain omasta velasta maksetuista koroista.

Osaomistusasunnossa, jossa on hankittu osa asuntoon oikeuttavista osakkeista, velan korot pystyi vähentämään asuntolainan korkovähennyksenä. Vuokraan mahdollisesti sisältyvää korkoa taas ei voi vähentää. Asumisoikeusasunnossa asunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu ja peritään käyttövastiketta. Tällöin velan korot on myös mahdollista vähentää asuntolainan korkovähennyksenä.

Asuntolainan korkovähennys muuttui edellisten vuosien aikana vuosittain. Vuoteen 2011 asti vähennettiin 100 % koroista. Vuonna 2012 korkoja saattoi vähentää 85 %, vuonna 2013 vähennys oli 80 %. , vuonna 2014 75%, vuonna 2016 55 %.

Vuonna 2017 asuntolainan korkovähennys oli 45 % koroista.
Vuonna 2018 asuntolainan korkovähennys oli 35 % koroista.
Vuonna 2019 asuntolainan korkovähennys oli 25 % koroista.
Vuonna 2020 asuntolainan korkovähennys on 15 % koroista.
Vuonna 2021 asuntolainan korkovähennys on 10 % koroista.
Vuonna 2022 asuntolainan korkovähennys on 5 % koroista.
Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin asuntolainan korkovähennys on 0 % koroista.

Asuntolainan korkovähennyksen laskeminen

Esimerkki miten asuntolainan korkovähennys laskettiin omassa asunnossa:

Vakituisen asunnon korkokulut, eli vuonna 2020 mainittu 15 %, vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, joita voivat olla esimerkiksi vuokratulot. Jos näitä pääomatuloja ei ole, vähennetään 30 % koroista ansiotulojen veroista.

Ensimmäistä asuntoa varten otetun lainan korkojen kohdalla toimitaan muuten samoin, mutta ansiotulojen veroista vähennetään 32 %, jos pääomatuloja ei ole. Tämän 2 %:n korotuksen voi saada enintään yhdeksältä vuodelta.

Jos pääomatuloja ei ole, lasketaan asuntolainan korkohyvitys alijäämähyvityksenä, mikä on kaikkein yleisin tapa. Jos esimerkiksi asuntolainan korot ovat yhteensä 2000 euroa, niistä vähennyskelpoisia on 75 % eli 1500 300 euroa. Alijäämähyvitys saadaan, kun kerrotaan palkkatulojen verovähennyksen 30 % vähennyskelpoisten korkojen määrällä, eli tässä tapauksessa 300 eurolla.

30 % x 300e = 90 euroa.

Tämä summa vähennetään siis palkkatulojen veroista. Kun tämä vähennys otetaan huomioon, 2000 euron koroista jää maksettavaksi 2000 – 90, eli 1910 euroa. Alijäämähyvityksestä saatu hyöty on siis enää 4,5 % koroista.

Vähennettiin asuntolainan korko sitten pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä ansiotuloista, asuntolainan korkovähennyksestä saatu hyöty on yhtä suuri.

Asuntolainan korkovähennys sijoitusasunnossa

Asuntolainan korko on kokonaan vähennyskelpoista sijoitusasunnossa. Veroilmoituksesta kannattaa tarkastaa, että vähennys on automaattisesti huomioitu verotuksessa. Jos korkovähennys ei ole huomioitu, niin se tulee lisätä tietoihin. Jos oman asunnon myöhemmin siirtää sijoitusasunnoksi laittamalla sen vuokralle, tulee varmistaa, että ko. laina on kirjattu veroilmoituksessa sijoituslainana eikä oman asunnon lainana.