Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö eli tuttavallisemmin taloyhtiö on osakeyhtiö, jonka jokaisella osakkaalla on hallintaoikeus rakennuksen tai kiisteistön osaan, eli tavallisemmin asuinhuoneistoon. On olemassa erikseen säädetty asunto-osakeyhtiölaki, joka määrittelee, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia yhtiöllä ja sen osakkeenomistajilla on.

Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava osakkeenomistajien omistuksessa. Asunto-osakeyhtiössä ei myöskään voi olla asunto-osakkeita, jotka eivät oikeuta minkään asuinhuoneiston tai vastaavan osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön on järjestettävä vuosittain yhtiökokous, jolla on ylin päätösvalta asunto-osakeyhtiössä. Asunto-osakeyhtiöllä on aina myös hallitus. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja muun toiminnan järjestämisestä.