Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö eli tuttavallisemmin taloyhtiö on osakeyhtiö, jonka jokaisella osakkaalla on hallintaoikeus rakennuksen tai kiisteistön osaan, eli tavallisemmin asuinhuoneistoon. On olemassa erikseen säädetty asunto-osakeyhtiölaki, joka määrittelee, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia yhtiöllä ja sen osakkeenomistajilla on.

Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava osakkeenomistajien omistuksessa. Asunto-osakeyhtiössä ei myöskään voi olla asunto-osakkeita, jotka eivät oikeuta minkään asuinhuoneiston tai vastaavan osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön on järjestettävä vuosittain yhtiökokous, jolla on ylin päätösvalta asunto-osakeyhtiössä. Asunto-osakeyhtiöllä on aina myös hallitus. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja muun toiminnan järjestämisestä.

Asunto-osakeyhtiö voi omistaa rakennuksen tontin tai kyseessä voi olla vuokratontti. Jos kyseessä on vuokratontti, niin se voi olla vuokrattuna julkiselta taholta kuten kaupungilta tai sitten yksityiseltä toimijalta.

Asunto-osakeyhtiö voi myös omistaa rakennuksessa olevia liiketiloja, asuntoja, autopaikkoja tai vaikkapa varastoja. Tyypillisesti näistä asunto-osakeyhtiö saa vuokratuloja. Näiden vuokratulojen ansiosta osakkeenomistajilta voidaan periä pienempää vastiketta tai vaikkapa maksaa tulevia remontteja.