Ohjauskorko

Ohjauskorko tarkoittaa keskuspankin määräämää korkotasoa. Tällä korkotasolla keskuspankki lainaa rahaa muille pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa siten muihin markkinakorkoihin ja talouteen ylipäätään. Voidaankin sanoa, että ohjauskorko määrittelee rahan hinnan.

Ohjauskorko toimii käytännössä siten, että keskuspankki lainaa rahaa muille pankeille, jotka maksavat siitä ohjauskoron verran. Keskuspankilta saatu korko taas vaikuttaa pankin toisilleen myöntämien lainojen korkoihin, eli markkinakorkoihin. Markkinakorot, kuten esimerkiksi 12 kk Euribor-korko seurailevat näin ohjauskorkoa. Ihmisten ja yritysten ottamat lainat sidotaan usein markkinakorkoihin, joten niiden kautta ohjauskoron nostaminen vaikuttaa lainannostajiin. Suoraan ohjauskorkoon ei kuitenkaan lainoja yleensä sidota. Ohjauskorolla on nimensä mukaisesti ohjausvaikutus markkinakorkoihin.

Ohjauskorko tarkistetaan säännöllisesti keskuspankin johtokunnan toimesta. Ohjauskorkoa voidaan nostaa tai laskea tai pitää ennallaan. Muutos ilmoitetaan peruspisteinä, jolloin 25 peruspistettä vastaa 0,25 prosenttia.