Korkokatto

Korkokatto on järjestely, jolla varmistetaan, ettei lainan viitekorko nouse yli lainanottohetkellä sovitun rajan, vaikka korkotaso muuten nousisi. Korkokatosta huolimatta lainansaajan on yhä mahdollista hyötyä viitekoron laskusta. Korkokatto palveluna on kuitenkin maksullinen, joten siksi moni usein pohtii, kannattaako se vai ei.

Asuntolainan korkokatto tarjoaa muitakin hyötyjä viitekoron mahdollisen laskun lisäksi. Lainansaaja hyötyy Euribor-koron matalasta tasosta. Lisäksi asuntolainan laina-aika voi hyvin olla korkosuojausta pidempi, sillä koroilla on eniten merkitystä lainan alussa. Tärkein etu on, että asiakas hyötyy korkojen laskuista, mutta asuntolainan viitekorko ei pääse nousemaan ennalta sovitun yli, vaikka Euribor-korko nousisi.

Korkokaton asettaman kattokorko -tyyppisen lainan koron maksimin lisäksi on olemassa mm. erilaisia korkoputki -suojaustuotteita. Ne sallivat kokomaiskoron liikkua määräaikana tietyllä vaihteluvälillä välillä. Korkoputki eroaa korkokatosta siinä, että myös minimikorko on määritelty. Korkokattoa asetettaessa se hinnoitellaan mukaan asuntolainan marginaaliin.

On tärkeää huomioida, että korkokatto ja vastaavat järjestelyt ovat kannattavia vain, jos kokonaiskorko eli viitekorko + marginaali on riittävän korkealla riittävän pitkän ajan. Tyypillisesti korkokatto myönnetään korkeintaan 10 vuodeksi.

Vaikka viitekorko nousisi, niin kuluttaja maksaa helposti ennen kattokoron saavuttamista jo niin markittävästi ekstraa asuntolainastaan, että kokonaiskoron pitäisi pysytellä merkittävän kauan riittävän korkealla, jotta korkokatto olisi kuluttajalle kannattava ratkaisu. Harva meistä osaa ennustaa korkojen kehityksen suunnan pankkeja paremmin.

Toisaalta, korkokattoa voi ajatella vakuutustyyppisenä ratkaisuna. Sillä voi hakea mielenrauhaa, mikäli asuntolaina aiheuttaa stressiä ja unettomia öitä.