Asuntolainan valtiontakaus

Asuntolainan valtiontakaus on mahdollinen jokaisesta ostettava asunnosta. Takaus voidaan myöntää henkilölle, joka omistaa ostettavasta asunnost vähintään 50 %. Valtiontakauksen edellytys on myös se, että henkilö ostaa asunnon omaan käyttöönsä ja muuttaa siihen vakituisesti.

Miten saa asuntolainalle valtiontakauksen?

Valtiontakausta ei tarvitse hakea asuntolainalle erikseen, vaan sen myönnetään hakijalle pankissa automaattisesti asuntolainan myöntämisen yhteydessä. Valtiontakausta ei rajoiteta sen mukaan, paljonko tuloja tai varallisuutta lainaa hakevalla henkilöllä on. Takauksen saamiseksi riittää, että pankki ja lainansaaja sopivat siitä laina-asiakirjojen laatimisen yhteydessä.

Valtiontakaus toimii aina niin sanottuna toissijaisena vakuutena, mikä tarkoittaa sitä, että ostettava kiinteistö tai asunto-osake on ensisijainen lainan vakuus. Valtio sitoutuu suorittamaan takaisinkorvauksen, jos ilmenee maksuongelmia, eikä asunnon myyntihinta yksinään riitä.

Valtiontakauksen osuus ja takaisin maksaminen

Valtiontakausta voi saada lainalle, joka on enintään 85 % asunnon hankintahinnasta. Takauksen suuruus on enintään 20 % myönnetystä lainasta, eikä voi olla yli 50 000 euroa asuntoa kohden. Laina-aika valtion takaamissa lainoissa voi olla enintään 25 vuotta.

Lainan ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä valtiontakauksesta peritään takausmaksu, joka on 2,5% saadusta takauksesta. Jos lainamuotona on ASP-korkotukilaina, takausmaksua ei kuitenkaan peritä. Tämä on yleinen tilanne ensiasunnon ostajilla, jotka usein hakevat ASP-korkotukilainaa.

Osalla esimerkiksi vanhemmilla on mahdollisuus toimia asuntolainan takaajina. Monella tätä mahdollisuutta ei ole tai sitä ei haluta käyttää. Tässä tapauksessa asuntolainan valtiontakaus on hyvä keino täyttää vakuusvaje.